Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
 • Tìm hiểu chung
  • Tác giả
  • Tác phẩm
 • Cuộc đời cách mạng gian khổ
  • Thiếu chốn ở, cái ăn
  • Thiếu phương tiện làm việc
 • Cuộc đời cách mạng thật là sang
  • Cái sang của người chiến sĩ
  • Tinh thần lạc quan, phong thái ung dung
Nhấn để bật tiếng
X

Tức cảnh Pác Bó

Tức cảnh Pác Bó

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 2.273


"Non xa xa, nước xa xa - Nào phải thênh thang mới gọi là - Đây suối Lê-nin kìa núi Mác - Hai tay gây dựng nước non nhà". Những câu thơ hào sảng ấy phác họa nên bức tranh sơn thủy hữu tình nơi chiến khu Việt Bắc. Nhưng ta hiểu đằng sau những câu thơ nhẹ thênh, hào sảng ấy là một cuộc sống vật chất gian khổ, thiếu thốn vô cùng. Cuộc sống ấy, nhân cách ấy được ghi lại sống động trong bài thơ Tức cảnh Pác Bó.

Chưa có thông báo nào