Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Từ nghĩa rộng, từ nghĩa hẹp
  • Các ví dụ
  • Luyện tập - Bài 1
  • Bài 2; 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Các cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ - Tham khảo

Các cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ - Tham khảo

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 4.762


Trong chương trình Tiểu học, các em đã được học về các mối quan hệ về ý nghĩa của các từ: từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa. Lên lớp 8, các em tiếp tục được tìm hiểu thêm một quan hệ nữa về ý nghĩa của các từ: quan hệ bao hàm. Trong bài giảng này, thầy Phi Hùng sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về các cấp độ khái quát nghĩa của từ thông qua những ví dụ sinh động, qua phần hướng dẫn làm bài tỉ mỉ, kĩ càng. Mời các em bắt đầu bài học.

Chưa có thông báo nào