Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Đọc hiểu văn bản
    • Giới thiệu vấn đề
    • Từ bài toán xưa đến vấn đề ngày nay
    • Mối liên hệ
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Bài toán dân số

Bài toán dân số

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 1.453

Sự gia tăng dân số quá nhanh dẫn tới bùng nổ dân số trên phạm vi toàn thế giới đã và đang trở thành vấn đề bức thiết, gây quan ngại cho các quốc gia trên thế giới. Đặt vấn đề thời sự ấy trong mối liên hệ với một bài toán thời cổ đại, tác giả văn bản Bài toán dân số đã rung hồi chuông cảnh báo chúng ta phải hành động ngay để kiểm soát đà tăng của dân số thế giới.

Chưa có thông báo nào