Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Từ địa phương
  • Biệt ngữ xã hội
  • Biệt ngữ xã hội
  • Luyện tập - Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.073

Tiếng Việt quả vô cùng phong phú và đa dạng, lại còn hết sức sống động. Nói "sống động" là có thể hiểu theo cả nghĩa đen của từ, bởi giống như một cơ thể sống, tiếng mẹ đẻ của chúng ta cũng không ngừng lớn lên thêm, rộng thêm ra để đáp ứng tốt nhất nhu cầu giao tiếp của mọi tầng lớp người dân trong xã hội. Trong bài học ngày hôm nay, ta sẽ cùng tìm hiểu sự đa dạng, phong phú của tiếng Việt qua hai lớp từ vựng rất đặc trưng cho từng vùng miền, từng lớp người trong xã hội: từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội.

Chưa có thông báo nào