Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Các văn bản thơ
  • Dạng bài tập 1: Cảm nhận về một nhân vật/ hình ảnh
  • Ví dụ mẫu
  • Ví dụ mẫu (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Ôn tập phần Văn (tiết 1)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 235

Chưa có thông báo nào