Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Vận nước lâm nguy
  • Tấm lòng người chủ tướng
    • Đối với vận nước, với kẻ thù
    • Với tướng sĩ
Nhấn để bật tiếng
X

Hịch tướng sĩ

Hịch tướng sĩ (Phần hai)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 896

Hịch tướng sĩ (Dụ chư tì tướng hịch văn) được đánh giá là áng văn nghị luận mẫu mực, bản thiên cổ hùng văn thể hiện lòng yêu nước thiết tha, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân dân thời Trần. Bài văn thể hiện sống động hào khí Đông A trong những thời khắc vận mệnh nước nhà đang ngàn cân treo sợi tóc.

Chưa có thông báo nào