Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập
    • Bài 1 - bài 3
    • Bài 4 - bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm (Phần 2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 706


Trong phần Tiếng Việt, bên cạnh các kiến thức về từ, câu, các em sẽ được ôn tập, củng cố các kiến thức về dấu câu. Bài học hôm nay của thầy trò sẽ tập trung ôn tập về dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm. Phân tích được vai trò và sử dụng hợp lí các dấu câu này để phục vụ việc giao tiếp hàng ngày chính là mục tiêu chính của bài học này.

Chưa có thông báo nào