Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Thực cảnh tướng sĩ
    • Thái độ thờ ơ, vô cảm
    • Mê mải những thú vui
    • Hệ quả, hậu quả
  • Lời kêu gọi
Nhấn để bật tiếng
X

Hịch tướng sĩ

Hịch tướng sĩ (Phần ba)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 759

Hịch tướng sĩ (Dụ chư tì tướng hịch văn) được đánh giá là áng văn nghị luận mẫu mực, bản thiên cổ hùng văn thể hiện lòng yêu nước thiết tha, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân dân thời Trần. Bài văn thể hiện sống động hào khí Đông A trong những thời khắc vận mệnh nước nhà đang ngàn cân treo sợi tóc.

Chưa có thông báo nào