Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Các văn bản nghị luận
  • Dạng bài 1: Nêu hoàn cảnh sáng tác, nội dung của các văn bản
  • Luyện tập
  • Luyện tập (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Ôn tập phần Văn (tiết 3)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 155

Chưa có thông báo nào