Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Các văn bản thơ - Dạng bài tập 1
  • Các ví dụ dạng bài tập 1
  • Dạng bài tập 2
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập và kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Ôn tập phần Văn (Phần 6)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 214

Chưa có thông báo nào