Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
 • Đặc điểm, chức năng của câu trần thuật
  • Ví dụ
  • Đặc điểm
 • Luyện tập
  • Bài 1
  • Bài 2, bài 3
  • Bài 4, bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Câu trần thuật

Câu trần thuật

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 826

Câu trần thuật là kiểu câu thứ tư trong các kiểu câu phân theo mục đích nói các em được học trong chương trình Ngữ văn 8. Kiểu câu này có gì khác các kiểu câu đã học. Trong bài giảng này, thầy Phi Hùng sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về đặc điểm, chức năng của câu trần thuật.

Chưa có thông báo nào