Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Các ví dụ
  • Tính thống nhất về chủ đề văn bản - Khái niệm
  • Biểu hiện
  • Cách tạo tính thống nhất về chủ đề
Nhấn để bật tiếng
X

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản (Phần một)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 4.848

Một văn bản (dù là tự sự, miêu tả, biểu cảm hay nghị luận, thuyết minh) cũng cần phải đảm bảo tính thống nhất về chủ đề. Vậy tính thống nhất về chủ đề của văn bản là gì? Nó được biểu hiện trên những phương diện nào? Làm thế nào để viết được những bài văn đảm bảo tính thống nhất về chủ đề, tránh được lỗi lạc đề, xa đề? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong bài giảng ngày hôm nay.

Chưa có thông báo nào