Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Các văn bản nghị luận
    • Thống kê các văn bản nghị luận
    • Tính thuyết phục của bài văn nghị luận
    • So sánh các bài nghị luận trung đại
    • Văn bản Nước Đại Việt ta
Nhấn để bật tiếng
X

Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

Tổng kết phần văn (phần hai)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 169

Trong bài học hôm nay, thầy Nguyễn Phi Hùng sẽ tiếp tục hướng dẫn các em tổng kết các văn bản nghị luận đã học trong chương trình. Mời các em cùng chú ý theo dõi.


Chưa có thông báo nào