Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
 • Tìm hiểu chung
  • Tác giả
  • Tác phẩm
 • Đọc hiểu văn bản
  • Đi bộ ngao du mang lại tự do
  • Đi bộ ngao du mang lại tri thức
  • Lợi ích về sức khỏe
Nhấn để bật tiếng
X

Đi bộ ngao du

Đi bộ ngao du

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 764

Đi bộ ngao du là văn bản nói về tác dụng lớn của việc đi bộ ngao du. Thông qua đó, nhà văn thể hiện những quan điểm, tư tưởng của mình về giáo dục - những tư tưởng thực sự nhân văn và tiến bộ trong thời đại mà Ru-xô đang sống. Bài văn này cũng là một văn bản tiêu biểu cho phương thức nghị luận với những luận điểm mới mẻ, sáng tạo, lập luận chặt chẽ, lô gic và đầy sức thuyết phục. Mời các em bắt đầu bài học qua sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Phi Hùng.

Chưa có thông báo nào