Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
    • Tác giả
    • Tác phẩm
  • Chiến tranh và người bản xứ
    • Thái độ của thực dân Pháp với người bản xứ
    • Tình cảnh của dân bản xứ
Nhấn để bật tiếng
X

Thuế máu - Tham khảo

Thuế máu (phần một) - Tham khảo

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 672


Thuế máu là chương đầu tiên trong Bản án chế độ thực dân Pháp - tác phẩm để lại tiếng vang lớn trong phong trào cách mạng giải phóng thuộc địa những năm hai mươi của thế kỉ trước. Bài văn thuyết phục người đọc không chỉ bằng những dẫn chứng xác thực, lập luận chặt chẽ, bằng văn phòng trào phúng, châm biếm sâu cay mà còn truyền được cho người đọc sự xót xa của tác giả đối với thân phận những người dân thuộc địa cũng như sự căm phẫn đối với bọn thực dân, phong kiến.

Chưa có thông báo nào