Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
 • Đặc điểm của văn bản thông báo
  • Người gửi, người nhận, mục đích
  • Nội dung, hình thức, sử dụng
 • Cách viết thông báo
 • Luyện tập
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Văn bản thông báo

Văn bản thông báo

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 176


Văn bản thông báo là một trong những kiểu văn bản thường dùng trong cuộc sống sinh hoạt, học tập và làm việc. Nhưng khi nào ta cần viết văn bản thông báo? Hình thức và các nội dung của thông báo tuân thủ theo những chuẩn mực, quy định nào? Những câu hỏi ấy sẽ được giải đáp trong bài học ngày hôm nay với phần hướng dẫn học bài của thầy Nguyễn Phi Hùng.

Chưa có thông báo nào