Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Câu phân loại theo mục đích nói, hành động nói
  • Dạng bài tập 1: xác định kiểu câu phân theo mục đích nói - Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
Nhấn để bật tiếng
X

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiết 1)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 335

Chưa có thông báo nào