Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Đọc hiểu văn bản
    • Câu thơ đầu
    • Câu thơ thứ hai
    • Câu thơ thứ ba
    • Câu thơ cuối
Nhấn để bật tiếng
X

Đi đường

Đi đường

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 951

Từ những kinh nghiệm thấm thía trong quá trình chuyển lao, trên con đường hoạt động cách mạng, Bác đã khái quát thành kinh nghiệm, nhận thức về đường đời, về ý chí và bản lĩnh của mỗi con người cần phải có khi đối diện với những khó khăn thử thách trên con đường ấy. Bài thơ Đi đường, khác với nhiều bài thơ khác trong Nhật kí trong tù, không gắn với một hoàn cảnh, không gian, thời gian cụ thể mà mang tầm khái quát cao, hàm súc và đầy tính triết lí.

Chưa có thông báo nào