Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
    • Tác giả
    • Hoàn cảnh sáng tác
    • Thể loại
    • Mục đích, đối tượng và bố cục
  • Trách nhiệm của kẻ làm tướng
Nhấn để bật tiếng
X

Hịch tướng sĩ

Hịch tướng sĩ (Phần một)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 1.444

Hịch tướng sĩ (Dụ chư tì tướng hịch văn) được đánh giá là áng văn nghị luận mẫu mực, bản thiên cổ hùng văn thể hiện lòng yêu nước thiết tha, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân dân thời Trần. Bài văn thể hiện sống động hào khí Đông A trong những thời khắc vận mệnh nước nhà đang ngàn cân treo sợi tóc.

Chưa có thông báo nào