Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Khái niệm
  • Ví dụ 4, 5
 • Luyện tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Nói giảm nói tránh

Nói giảm, nói tránh

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.501

Trái ngược với biện pháp nói quá luôn phóng đại mức độ tính chất của đối tượng, biện pháp nghệ thuật nói giảm, nói tránh lại dựa trên cơ sở giảm nhẹ mức độ, tính chất của đối tượng được nói đến. Mỗi biện pháp có những đặc điểm, cơ chế khác nhau nhưng tất cả cùng hướng đến một mục tiêu chung: giúp người nói, người viết đạt được mục đích giao tiếp của mình. Bài học ngày hôm nay của thầy trò ta sẽ xoay quanh biện pháp tu từ Nói giảm, nói tránh và cách sử dụng biện pháp này trong giao tiếp để đạt được mục đích đề ra.

Chưa có thông báo nào