Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 - Câu a
  • Câu b; c
  • Câu d
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản (Phần hai)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 4.226


Một văn bản (dù là tự sự, miêu tả, biểu cảm hay nghị luận, thuyết minh) cũng cần phải đảm bảo tính thống nhất về chủ đề. Vậy tính thống nhất về chủ đề của văn bản là gì? Nó được biểu hiện trên những phương diện nào? Làm thế nào để viết được những bài văn đảm bảo tính thống nhất về chủ đề, tránh được lỗi lạc đề, xa đề? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong bài giảng ngày hôm nay.

Chưa có thông báo nào