Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Chân lí khách quan về độc lập dân tộc
    • Các cơ sở
    • Đánh giá
    • Đặc sắc nghệ thuật
  • Sức mạnh của nhân nghĩa, của chân lí độc lập dân tộc
Nhấn để bật tiếng
X

Nước Đại Việt ta

Nước Đại Việt ta (Phần hai)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 995

Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo) của Nguyễn Trãi được đánh giá là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc, áng thiên cổ hùng văn trong lịch sử văn học nước nhà. Đó cũng là một áng văn nghị luận mẫu mực với bố cục chặt chẽ, lập luận lô gic, lí lẽ đanh thép, bằng chứng thuyết phục và ngôn ngữ vừa chính xác, vừa biểu cảm, hùng hồn. Mời các em cùng tìm hiểu nội dung văn bản này qua phần hướng dẫn đọc hiểu của thầy Nguyễn Phi Hùng.

Chưa có thông báo nào