Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng bài tập 2: xác định kiểu câu theo mục đích nói và hành động nói
  • Bài tập luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiết 2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 217

Chưa có thông báo nào