Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Văn bản thuyết minh trong cuộc sống
    • Các ví dụ
    • Các dạng tồn tại của văn bản thuyết minh
  • Đặc điểm văn bản thuyết minh
    • Mục đích
    • Nội dung, phương thức trình bày, ngôn ngữ
Nhấn để bật tiếng
X

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh (Phần 1)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.305

Chưa có thông báo nào