Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Một nền sản xuất mới ra đời
  • Cách mạng Hà Lan
  • Cách mạng Tư sản Anh
  • Tiến trình cách mạng
  • Tiến trình cách mạng (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 01: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 3.535

Chưa có thông báo nào