Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Cách mạng công nghiệp - Anh
  • Cách mạng công nghiệp - Pháp
  • Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
  • Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 04: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.231

Nội dung bài học: Cô giáo sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu kiến thức về chủ nghĩa tư bản được xác lập như thế nào trên toàn thế giới.

Các em chú ý nghe giảng và học tốt nhé.

Chưa có thông báo nào