Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Chủ nghĩa tư bản, Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á
  • Phong trào công nhân, chiến tranh thế giới
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 15: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 404

Nội dung bài học: Cô giáo sẽ giúp các em tổng kết những kiến thức cơ bản cần nhớ về chuyên đề lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917).

Các em chú ý lắng nghe và ghi bài cẩn thận nhé.

Chưa có thông báo nào