Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh
  • II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ
    • 1. Cuộc khởi nghĩa Xipay
    • 2. Phong trào yêu nước do giai cấp tư sản lãnh đạo
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 11: Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 533

Chưa có thông báo nào