Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh
  • Giai đoạn 1
  • Giai đoạn 2
  • Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất.
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 14: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 580

Nội dung bài học: Chiến tranh thế giới thứ nhất đã để lại hậu quả nặng nề và ảnh hưởng trên nhiều mặt cho tình hình thế giới nói chung. Chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân, diễn biến và hậu quả mà nó để lại trong bài hôm nay.

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào