Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Phong trào Đông du 1905 - 1909, Đông kinh nghĩa thục 1907
  • Phong trào vận động Duy tân và chống thuế Trung Kỳ 1908
  • Phong trào yêu nước trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ Nhất
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1858 - 1918

Bài 7 :Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến 1918

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 526


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến 1918.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để đạt kết quả tốt nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào