Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Phong trào Đông du 1905 - 1909, Đông kinh nghĩa thục 1907
  • Phong trào vận động Duy tân và chống thuế Trung Kỳ 1908
  • Phong trào yêu nước trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ Nhất
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1858 - 1918

Bài 7 :Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến 1918

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 348


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến 1918.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để đạt kết quả tốt nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào