Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Thành tựu chủ yếu về kỹ thuật
  • Những tiến bộ về khoa học
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 09: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX(tiết 1)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 615

Chưa có thông báo nào