Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Thành tựu chủ yếu về kỹ thuật
  • Những tiến bộ về khoa học
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 09: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX(tiết 1)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 656

Chưa có thông báo nào