Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á
  • Cách mạng Trung Quốc 1919 - 1929
  • Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918- 1939)
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - CUỐI THẾ KỈ XIX)

Bài 06: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 - 1939)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 298


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để đạt kết quả tốt nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào