Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Thành tựu trong khoa học xã hội
  • Sự phát triển về văn học, nghệ thuật
  • Sự phát triển về văn học, nghệ thuật (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 10: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX (tiết 2)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 558

Chưa có thông báo nào