Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Sự thành lập công xã
  • Tổ chức bộ máy và chính sách của chế độ công xã Pari
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 06: Công xã Pari

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 912

Chưa có thông báo nào