Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Khởi nghĩa Yên Thế
  • Phong trào chống Pháp của đồng bằng miền núi
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1858 - 1918

Bài 04: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 459


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để đạt kết quả tốt nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào