Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Phong trào đập phá máy móc và bãi công
  • Phong trào công nhân từ năm 1830 đến 1840
  • Sự ra đời của chủ nghĩa Mác
  • Đồng minh những người cộng sản và quốc tế cộng sản.
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 05: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.105

Nội dung bài học: Hôm nay các em sẽ được tìm hiểu về phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác.

Đây là phần kiến thức khá quan trọng và hay. Các em chú ý nghe giảng và ghi chép đầy đủ nhé.

Chưa có thông báo nào