Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Thực dân Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ nhất
  • Chiến thắng ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng 1873 - 1874
  • Thực dân Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ hai
  • Thực dân Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ hai (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1858 - 1918

Bài 02: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 709


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884).
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để đạt kết quả tốt nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào