Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Thực dân Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ nhất
  • Chiến thắng ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng 1873 - 1874
  • Thực dân Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ hai
  • Thực dân Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ hai (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1858 - 1918

Bài 02: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 493


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884).
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để đạt kết quả tốt nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào