Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình nước Nga trước 1917
  • Cách mạng tháng 2 năm 1917
  • Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
  • Cuộc đấu tranh xây dựng, bảo vệ thành quả cách mạng
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - CUỐI THẾ KỈ XIX)

Bài 01: Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 848

Chưa có thông báo nào