Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Trung quốc bị các nước phương Tây xâm lược
  • Phong trào đấu tranh của nhân dân TQ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
  • Cách mạng Tân hợi 1911
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 11: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 576

Nội dung bài học: Cô giáo sẽ cung cấp các thông tin về Trung quốc trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX: quá trình bị phương Tây xâm lược, các cuộc đấu tranh nhân dân, tiêu biểu là cuộc cách mạng Tân Hợi 1911.

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào