Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế
  • Nội dung
  • Công cuộc xây dựng CNXH (1925 - 1941)
  • Công cuộc xây dựng CNXH (1925 - 1941- tiếp)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - CUỐI THẾ KỈ XIX)

Bài 02: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921- 1941)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 455

Chưa có thông báo nào