Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên nhân bùng nổ
  • Diễn biến chiến tranh
  • Diễn biến chiến tranh (tiếp)
  • Kết cục chiến tranh
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - CUỐI THẾ KỈ XIX)

Bài 07: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 508


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Chiến tranh thế giới thứ hai .
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để đạt kết quả tốt nhất.
Chúc các em học tốt.
Bảng thống kê sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Chưa có thông báo nào