Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh
  • Diễn biến cuộc chiến tranh
  • Kết quả và ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (tiếp)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 1.899

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Chưa có thông báo nào