Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh
  • Diễn biến cuộc chiến tranh
  • Kết quả và ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (tiếp)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 1.881

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Chưa có thông báo nào