Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Giai đoạn 1918 - 1923 và 1924 - 1939
  • Cao trào cách mạng 1918 - 1923 và sự thành lập Quốc tế cộng sản
  • Cuộc khủng hoảng kinh tế 1919 - 1923 và hậu quả
  • Phong trào mặt trận nhân dân và chống phát xít, chiến tranh
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - CUỐI THẾ KỈ XIX)

Bài 03: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 390

Chưa có thông báo nào