Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Giai đoạn 1918 - 1923 và 1924 - 1939
  • Cao trào cách mạng 1918 - 1923 và sự thành lập Quốc tế cộng sản
  • Cuộc khủng hoảng kinh tế 1919 - 1923 và hậu quả
  • Phong trào mặt trận nhân dân và chống phát xít, chiến tranh
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - CUỐI THẾ KỈ XIX)

Bài 03: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 357

Chưa có thông báo nào