Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình nước Pháp trước cách mạng
  • Tình hình chính trị xã hội
  • Cách mạng bùng nổ
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 02: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (tiết 1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.789

Chưa có thông báo nào