Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật thế giới nửa đầu thế kỷ XX
  • Nền văn hóa Xô viết hình thành và phát triển
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - CUỐI THẾ KỈ XIX)

Bài 08: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 324


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để đạt kết quả tốt nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào