Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình Việt Nam cuối thế kỷ XIX
  • Những đề nghị và kết quả cải cách ở Việt nam nửa cuối thế kỷ XIX
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1858 - 1918

Bài 05: Trào lưu duy tân ở Việt Nam cuối nửa thế kỉ XIX

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 381


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Trào lưu duy tân ở Việt Nam cuối nửa thế kỉ XIX.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để đạt kết quả tốt nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào