Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Quá trình xâm lược của các nước thực dân
  • Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 12: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 558

Nội dung bài học:

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các nước Đông Nam Á giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX và các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trong bài hôm nay.
Các em chú ý nghe giảng nhé.

Chưa có thông báo nào