Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Quá trình xâm lược của các nước thực dân
  • Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 12: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 506

Nội dung bài học:

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các nước Đông Nam Á giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX và các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trong bài hôm nay.
Các em chú ý nghe giảng nhé.

Chưa có thông báo nào