Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình kinh tế
  • Tình hình chính trị
  • Chuyển biến cơ bản của các nước đế quốc
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 07: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.018

Chưa có thông báo nào