Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình kinh tế
  • Tình hình chính trị
  • Chuyển biến cơ bản của các nước đế quốc
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 07: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 983

Chưa có thông báo nào