Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
  • Chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục
  • Những chuyển biến ở xã hội Việt Nam
  • Những chuyển biến ở xã hội Việt Nam (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1858 - 1918

Bài 06: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 530


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để đạt kết quả tốt nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào