Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX
  • Quốc tế thứ hai
  • Phong trào công nhân Nga giai đoạn 1905 - 1907
  • Phong trào công nhân Nga giai đoạn 1905 - 1907 (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 08: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 798

Chưa có thông báo nào