Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX
  • Quốc tế thứ hai
  • Phong trào công nhân Nga giai đoạn 1905 - 1907
  • Phong trào công nhân Nga giai đoạn 1905 - 1907 (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 08: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 761

Chưa có thông báo nào